Εργασία!

Προσωπικό για σέρβις και κουζίνα!

Ψάχνουμε για ενίσχυση για την ομάδα υπηρεσιών και κουζίνας μας.
Για την εποχή 2018 χρειαζόμαστε μια σερβιτόρα ή έναν σερβιτόρα καθώς και καλοκαιρινούς ασκούμενους.
Στην κουζίνα, είναι ευπρόσδεκτη ένας μάγειρας ή μια βοήθεια μαγειρέματος ή κουζίνας.
Στο "FaustBeach" ψάχνουμε για την "παραλία μας" μια πωλητή τροφίμων και ποτών.
Στείλτε τις αιτήσεις καλώντας το +43 664 2357204 (Rudolf Zauner για την Υπηρεσία)
ή +4366473181566 (Wolfgang Zauner για κουζίνα).